Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna
Broumov, třída Masarykova 246

Jakou máme filozofii?

Hlavním cílem zařízení je připravit děti pro samostatný plnohodnotný život ve společnosti, která má dané určité normy a zákony, jež je nutno respektovat. Tento cíl je podmíněn zároveň i respektováním jedince jako osobnosti s vlastní identitou, touhami a dostatkem prostoru i času pro sebevyjádření.

„Snažme se dětem dopřát co nejkrásnější dětství, protože z něj pak člověk čerpá celý život.“

Co naše zařízení poskytuje?

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246 (dále jen zařízení) je poskytování výchovy a vzdělávání.

Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

 

  • dětský domov,
  • mateřská škola pro děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona
  • školní jídelna.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 109/02 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a provádějícími předpisy k nim.
Zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců organizace dle školského zákona.

Historie

Počátky činnosti zařízení se datují do roku 1964, kdy byl do Broumova přesunut dětský domov pro děti 3–6 let Okresním úřadem v Náchodě. V roce 1984 byl změněn název na Zvláštní škole internátní Broumov, v roce 1991 pak na Speciální MŠ internátní Broumov.
Organizace byla MŠMT ČR k 1. lednu 1994 ustanovena právním subjektem s vymezením úkolů ve zřizovací listině a statusu zařízení.
Rozhodnutím MŠMT bylo zařízení zařazeno do sítě škol a školských zařízení dne 19. 6. 1996 (čj. 13 482/96-60-05). Další změny ve zřizovací listině byly provedeny dodatky.
Od 1. 7. 2001 přešlo zařízení do působnosti Královéhradeckého kraje – zřizovací listina čj. 1197/15-NA/2001 s dalšími dodatky. Poslední zřizovací listina byla vydána v roce 2009 pod č.j. 14746/SM/2009. Je v ní uvedena činnost zařízení s vymezením hlavního účelu a předmětu činnosti.
Od 1. ledna 2006 převzalo zařízení práva a povinnosti Dětského domova Broumov (DD zdravotníků), který zanikl k 31. 12. 2005. Do roku 2008 byla provedena kompletní rekonstrukce dětského domova, mateřské školy i školní jídelny.
Zařízení je situováno od ledna 2006 do dvou samostatných budov. Každá má samostatné čp. (horní budova čp. 246, dolní budova čp. 250) a přilehlé pozemky – zahrady a velký park. Horní budova čp. 246 (ředitelství) se nachází u hlavní příjezdové komunikace, do centra města je to cca 300 m, v těsném sousedství je také velký městský park a hřiště.
Název Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246, (dále jen zařízení) platní od 1. ledna 2006, a to na základě rozhodnutí MŠMT

Celý text

Dokumenty ke stažení

Veřejná vyhláška Volák Jaroslav
Ochrana oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém
Rozpočet organizace na rok 2023 a Rozpočtový výhled na roky 2024-25.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023 - 2024
Vnitřní řád 2023
Rozpočet organizace na rok 2022 a Rozpočtový výhled na roky 2023-24 dle Usnesení č. RK/19/828/2022.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022 - 2023
Projekt naší Přírodní zahrady byl zveřejněn v únoru 2022 v bulletinu EVVO Královéhradeckého kraje EKOTON č. 37.
CERTIFIKÁT ISO 50001:2019 - hospodaření s energíí platný od 21. 12. 2021
PŘÍRODNÍ ZAHRADA -projekt spolufinancovaný se Státním fondem životního prostředí ČR
POLITIKA SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ V ORGANIZACÍCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Veřejná vyhláška Václav Koudelka
Veřejná vyhláška Kateřina Vávrová
Vyhlášení zápisu do MŠ pro roky 2021 až 2022
Testování pondělí + čtvrtek.
Informace k provozu MŠ od 12. 04. 2021
Veřejná vyhláška Marie Hetfleišová
Veřejná vyhláška Jan Harča
Výroční zpráva 2019-2020
Veřejná vyhláška Petr Vašina
Veřejná vyhláška Petr Čureja
CERTIFIKÁT ISO 50001:2019 - hospodaření s energíí
Veřejná vyhláška Hrádek Jindřich
Veřejná vyhláška Cisař Michal
Veřejná vyhláška Petr Čureja
Veřejná vyhláška Margita Demeterová
Veřejná vyhláška Petra Peukrtová 2020
Veřejná vyhláška Vávrová Kateřina
Veřejná vyhláška Jindřich Hrádek
Veřejná vyhláška Repašová Marie
Veřejná vyhláška Kelešová Naděžda
Ochrana zdraví v MŠ do konce roku 2020
Vyhlášení zápisu do MŠ pro roky 2020-2021
Zápis do MŠ pro roky 2020-2021 letáček
KORONAVIRUS upozornění
Výroční zpráva 2018 - 2019
GDPR - odkaz na pověřence
Organizační schéma
Výběrové řízení
Veřejná vyhláška Petr Vašina

Kde nás najdete?

Zařízení se nachází v broumovském výběžku, který je z jedné strany ohraničen státní hranicí s Polskem (přírodní hranici tvoří Javoří hory), na druhé pak Broumovskými stěnami. Až do konce 12. stol. byla Broumovská vrchovina součástí pralesa, který vytvářel přirozenou hranici českého přemyslovského státu., tzn. že již od pradávna je toto území určitým způsobem izolováno. Změna nastala až se vstupem do schengenského prostoru (2008).
Zařízení se nachází v klidné lokalitě, přestože je při hlavní příjezdové komunikaci a cca 300 m od centra města. Rozsáhlý park na jihovýchodní straně je v majetku zařízení, park na západní straně je městský.

Prosíme veřejnost,
aby se po dobu krizové situace, způsobené korona virem,
řídili bezpodmínečně písemnými pokyny na vstupních dveřích a nebo pokyny personálu.
Děkujeme.

ředitelka zařízení Mgr. Hana Židová