Školní jídelna

Pro koho je stravování učeno?

Pro děti a klienty DD celodenně:

  • snídaně, přesnídávka (svačina pro školáky), oběd, svačina, večeře
  • pro děti starší 15 let i druhá večeře

Pro děti MŠ polodenní:

  • přesnídávka, oběd, svačina

Pro zaměstnance:

  • oběd, popřípadě večeře

Školní jídelna provozuje svoji činnost v nově zrekonstruovaných prostorách v budově čp. 250.

Jídelní lístek

Jídelníček 02. až 08. 10. 2023

Jídelní lístek je sestavován v souladu s dodržováním zásad zdravého stravování s ohledem na plnění výživových hodnot a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.
Změny ve skladbě jídelního lístku, jsou včas vyznačeny.

Stravné k 31. 08. 2023

Alergeny

S rozpisem stravy včetně alergenů obsažených ve stravě na jednotlivé dny jsou strávníci seznamováni formou jídelního lístku, který je vždy týden dopředu vyvěšen na nástěnce v šatně MŠ, v jídelně, na vychovatelnách v obou budovách, a na webových stránkách zařízení.

Diety

Školní jídelna v současnosti neposkytuje dietní stravování. Je možné pouze domluvit mírnou úpravu jídla (např. u svačin či přesnídávek jiné pečivo, u hlavních jídel jiné přílohy, nepodávání určité potraviny…).

Strava

Strava je přizpůsobována svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu strávníků. Její příprava probíhá na základě předem připraveného jídelního lístku. Nápoje jsou k dispozici u každého jídla, v ostatním čase na bytech DD nebo třídách MŠ.

Dokumenty ke stažení

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji...
Navýšení cen za jídlo v MŠ od 01.12.2021 dle novely vyhlášky č. 107/2005 Sb.
KORONAVIRUS upozornění
Výroční zpráva 2018 - 2019
GDPR - odkaz na pověřence
Organizační schéma
Výběrové řízení

Kde nás najdete?

Zařízení se nachází v broumovském výběžku, který je z jedné strany ohraničen státní hranicí s Polskem (přírodní hranici tvoří Javoří hory), na druhé pak Broumovskými stěnami. Až do konce 12. stol. byla Broumovská vrchovina součástí pralesa, který vytvářel přirozenou hranici českého přemyslovského státu., tzn. že již od pradávna je toto území určitým způsobem izolováno. Změna nastala až se vstupem do schengenského prostoru (2008).
Zařízení se nachází v klidné lokalitě, přestože je při hlavní příjezdové komunikaci a cca 300 m od centra města. Rozsáhlý park na jihovýchodní straně je v majetku zařízení, park na západní straně je městský.

Prosíme veřejnost,
aby se po dobu krizové situace, způsobené korona virem,
řídili bezpodmínečně písemnými pokyny na vstupních dveřích a nebo pokyny personálu.
Děkujeme.

ředitelka zařízení Mgr. Hana Židová