Mateřská škola

O mateřské škole

Provoz od 6:15–16:15 hod

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od 6:15 do 16:15 hod. Budova se odemyká v 6:10 hod. a uzamyká v 16:20 hod.

Mateřská škola má 3 třídy

MŠ má celkem tři třídy. Jsou naplňovány v souladu se školským zákonem a vyhl. č. 27/2016,
v aktuálním znění, a k jejich spojování dochází jen v brzkých ranních a odpoledních hodinách
tak, aby počet dětí ve třídě nepřekročil povolený počet. Nejvyšší počet na jednu třídu je 15
dětí.

Při plnění základních a obecných cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská
škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 školského zákona a řídí se dalšími
platnými legislativními dokumenty (vyhlášky, pokyny…).

Co naše mateřská škola poskytuje?

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/04 Sb., školský zákon, v aktuálním znění. Které je prioritně zaměřeno na komplexní logopedickou péči.

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního
  vzdělávání
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
 • zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb každého dítěte
 • Rozvoj osobnosti každého dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.
 • Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.
 • Učitelky jsou plně kvalifikované s dlouholetými zkušenostmi.

Dokumenty ke stažení

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023 - 2024
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022 - 2023
Projekt naší Přírodní zahrady byl zveřejněn v únoru 2022 v bulletinu EVVO Královéhradeckého kraje EKOTON č. 37.
PŘÍRODNÍ ZAHRADA -projekt spolufinancovaný se Státním fondem životního prostředí ČR
Navýšení cen za jídlo v MŠ od 01.12.2021 dle novely vyhlášky č. 107/2005 Sb.
Vyhlášení zápisu do MŠ pro roky 2021 až 2022
Testování pondělí + čtvrtek.
Informace k provozu MŠ od 12. 04. 2021
Informace k provozu mateřské školy od 01. března 2021
Dopis od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
POKYNY PRO RODIČE V MŠ OD 25. 05. 2020
Ochrana zdraví v MŠ do konce roku 2020
Přihláška a informace k zápisu do MŠ 2020
Opatření k zápisu do MŠ pro roky 2020-2021
Vyhlášení zápisu do MŠ pro roky 2020-2021
Zápis do MŠ pro roky 2020-2021 letáček
KORONAVIRUS upozornění
Výroční zpráva 2018 - 2019
GDPR - odkaz na pověřence
Organizační schéma
Výběrové řízení

Kde nás najdete?

Zařízení se nachází v broumovském výběžku, který je z jedné strany ohraničen státní hranicí s Polskem (přírodní hranici tvoří Javoří hory), na druhé pak Broumovskými stěnami. Až do konce 12. stol. byla Broumovská vrchovina součástí pralesa, který vytvářel přirozenou hranici českého přemyslovského státu., tzn. že již od pradávna je toto území určitým způsobem izolováno. Změna nastala až se vstupem do schengenského prostoru (2008).
Zařízení se nachází v klidné lokalitě, přestože je při hlavní příjezdové komunikaci a cca 300 m od centra města. Rozsáhlý park na jihovýchodní straně je v majetku zařízení, park na západní straně je městský.

Prosíme veřejnost,
aby se po dobu krizové situace, způsobené korona virem,
řídili bezpodmínečně písemnými pokyny na vstupních dveřích a nebo pokyny personálu.
Děkujeme.

ředitelka zařízení Mgr. Hana Židová