Rozpočet organizace na rok 2022 a Rozpočtový výhled na roky 2023-24 dle Usnesení č. RK/19/828/2022.

Prosíme veřejnost,
aby se po dobu krizové situace, způsobené korona virem,
řídili bezpodmínečně písemnými pokyny na vstupních dveřích a nebo pokyny personálu.
Děkujeme.

ředitelka zařízení Mgr. Hana Židová