Navýšení cen za jídlo v MŠ od 01.12.2021 dle novely vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Prosíme veřejnost,
aby se po dobu krizové situace, způsobené korona virem,
řídili bezpodmínečně písemnými pokyny na vstupních dveřích a nebo pokyny personálu.
Děkujeme.

ředitelka zařízení Mgr. Hana Židová